Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Voor- en nabewaking


 

’s Morgens kunnen de kleuters en de leerlingen in de school terecht vanaf 7u.30.

De opvang van 7u.30 tot 8u.00 is betalend. Per kind bedraagt dit € 0,76 per beginnend halfuur. Bij meerdere kinderen van één gezin wordt een bedrag van € 0,61 per kind aangerekend. Op het einde van iedere maand ontvangt u hiervan een factuur. Vanaf 8u.00 komt een leerkracht het toezicht overnemen en is de opvang niet meer betalend.

 

Na schooltijd kunnen kinderen gebruik maken van opvang in de school.

    ma-di-do : tot 16u.30

    woe : tot 12u.20

    vrij : tot 15u.45

Ook deze opvang is betalend (zie tarieven hierboven).

 

Voor de opvang binnen de school vragen we tweewekelijks een opvangplan in te vullen. Dit document wordt telkens met de kinderen meegegeven.

 

De school werkt ook samen met de buitenschoolse kinderopvang De Meerkatjes.

Kinderen die vanaf 7u.00 opvang wensen, kunnen steeds bij De Meerkatjes terecht. Dit geldt ook na schooltijd en tijdens de vakantiedagen. Deze opvang is betalend en vooraf inschrijven is noodzakelijk.

(kinderopvang De Meerkatjes 014/307295)