Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Oudercomité


Ouders zijn niet weg te denken uit het onderwijstraject van hun kind (eren). Zij zijn immers de hoofdopvoeders en blijven het nauwst betrokken bij hun kind doorheen zijn of haar schoolloopbaan. In die hele loopbaan zullen ze hun kind toevertrouwen aan een resem van onderwijzeressen, onderwijzers, directies, opvoeders, … Het is voldoende bewezen dat het in het belang van het kind is dat de thuiswereld en de onderwijswereld elkaar kennen en erkennen.
Daarom zijn wij voorstanders van participatie voor en door ouders op school, en dit op verschillende niveaus.
Het oudercomité wil op een positieve manier bijdragen aan de optimale samenwerking tussen ouders en het schoolteam.
Door het organiseren van vergaderingen en activiteiten tracht het oudercomité de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren te versterken. Zij rekenen hierbij op uw steun en bereidwillige
hulp.
Indien u interesse heeft en actief wenst deel te nemen aan het oudercomité, neemt u best contact op met één van de leden, de voorzitter of met de directeur van de school.

oudercomité schooljaar 2017 – 2018 :
Voorzitter: 
Ondervoorzitter en secretaris: 
Penningmeester: 
Leden: