Slideshow

Filmproject 2014-2015

Onze School


Onze school

Een school zoeken voor uw kind, waar kwaliteitsvol opvang en onderwijs wordt geboden van kinderdagverblijf tot zesde leerjaar, is voor u als ouder een belangrijke taak. Daarom stellen wij graag onze school aan u voor :

Wij zijn een school waar…

  • kwaliteitsvol onderwijs wordt geboden aan kinderen van 0 tot 12 jaar
  • een professioneel leerkrachtenteam uw kind begeleidt in zijn/haar leerproces
  • kinderdagverblijf, kleuter en lager onderwijs zich op 1 domein bevinden
  • maximale leerwinst bij ieder kind betracht wordt
  • accenten liggen op gezondheid, groene omgeving, waar kinderen de mogelijkheid hebben te spelen,te sporten en beweging te hebben
  • ieder kind/ouder zijn stem kan laten horen in de leerlingenraad of ouderraad
  • een kind zich goed voelt
  • gezellige klassen zijn, uitgerust met de nieuwste leermethodes
  • het pedagogisch project van het GO wordt gevolgd ( zie links → website GO )

Wij hebben onze school uitgebreid met een kinderdagverblijf, zo zijn wij nu een CAMPUS geworden! Hier zijn we uiteraard trots op!