Slideshow

Gebruik de Flash Player om de slideshow te bekijken.

Onze School


Onze school

Een school zoeken voor uw kind, waar kwaliteitsvol opvang en onderwijs wordt geboden van kinderdagverblijf tot zesde leerjaar, is voor u als ouder een belangrijke taak. Daarom stellen wij graag onze school aan u voor :

Wij zijn een school waar…

  • kwaliteitsvol onderwijs wordt geboden aan kinderen van 0 tot 12 jaar
  • een professioneel leerkrachtenteam uw kind begeleidt in zijn/haar leerproces
  • kinderdagverblijf, kleuter en lager onderwijs zich op 1 domein bevinden
  • maximale leerwinst bij ieder kind betracht wordt
  • accenten liggen op gezondheid, groene omgeving, waar kinderen de mogelijkheid hebben te spelen,te sporten en beweging te hebben
  • ieder kind/ouder zijn stem kan laten horen in de leerlingenraad of ouderraad
  • een kind zich goed voelt
  • gezellige klassen zijn, uitgerust met de nieuwste leermethodes
  • het pedagogisch project van het GO wordt gevolgd ( zie links → website GO )

Wij hebben onze school uitgebreid met een kinderdagverblijf, zo zijn wij nu een CAMPUS geworden! Hier zijn we uiteraard trots op!